BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej

Cztery przestrzenie połączone programem prezentującym sztukę w jej nowych, czasem zaskakujących przejawach. Pokazy, wystawy, akcje i publikacje BWA Wrocław dotyczą styku współczesnej praktyki wizualnej oraz nowych idei społecznych, politycznych i duchowych. Nasze galerie to BWA Wrocław Główny, Dizajn, Studio i SIC!. Wydawany jest także magazyn „BIURO” o sztuce, kulturze i nowych przemyśleniach.

Działania:

Cel: komunikacja zewnętrzna działań BWA Wrocław, tworzenie atrakcyjnego / pozytywnego wizerunku instytucji i budowanie strategii

 1. Promocja działań BWA Wrocław
  1. obsługa działań promocyjnych we wszystkich kanałach komunikacji
  2. marketing instytucji oraz wystaw
  3. współpraca z mediami i partnerami projektów
  4. umowy, efektywne zarządzanie budżetem PR instytucji
 2. Współtworzenie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej instytucji
  1. dbałość o realizację strategii komunikacji
  2. spójność wizerunkowa, pozycjonowanie instytucji
  3. kontakt z publicznością w kanałach digitalowych i analogowych / w przestrzeni fizycznej
  4. tworzenie oryginalnych treści
  5. zarządzanie kryzysami wizerunkowymi
 3. Docieranie do pożądanych grup odbiorców
  1. współtworzenie i redakcja treści (dostosowywanie ich do odbiorcy)
  2. dbałość o dostępność treści i jakość (teksty, materiały wizualne – zarówno tradycyjnych, jak i digitalowych)

– produkcja (projekt Biuro Wspólnych Aspiracji)

Back to top